Opis usługi CarSpy©

Nasza autorska aplikacja CarSpy© służy do lokalizacji i monitorowania pojazdów w celu usprawnienia zarządzania flotą samochodów, podniesienia bezpieczeństwa oraz udostępniania informacji online klientom przedsiębiorstw transportowych. Pozwala na pełną kontrolę nad monitorowanym pojazdem. W każdej chwili z dowolnego komputera możemy sprawdzić gdzie znajduje się nasz pojazd, z jaką prędkością się porusza, jakie przebył trasy, jak długo trwały postoje, czy kierowca nie jeĄdzi "zbyt ostro", jaki jest poziom paliwa itp. Monitorowanie odbywa się w czasie rzeczywistym, jest również możliwość sprawdzenia historii pojazdu. System pozwala zoptymalizować koszty utrzymania floty.

CarSpy© umożliwia prezentację informacji o stanie i lokalizacji pojazdów oraz generowanie raportów. Dane są przekazywane użytkownikom podstawowo poprzez strony WWW. Dla smartfonów jest dostępna dedykowana wersja aplikacji (CarSpy mobile©).

Do uzyskania danych o pozycji obiektów zastosowano urządzenia lokalizacyjne współpracujące z systemem satelitarnym GPS i wyposażone w modemy GSM. Urządzenia odbierają sygnały GPS i transmitują informacje lokalizacyjne do serwerów OM Poland, na których dane są przetwarzane i następnie udostępniane użytkownikom. Urządzenia działają również jak tachograf - na bieżąco zliczają i rejestrują przebieg pojazdu.

Prezentacja informacji odbywa się na kilku rodzajach map, m.in. na mapie drogowej, hybrydowej i satelitarnej oraz w formie tabelarycznych raportów, które mogą być drukowane lokalnie lub wysyłane pocztą e-mail. Aplikacja CarSpy© jest również zintegrowana z usługą Google Street View - można wirtualnie oglądać lokalizację pojazdów na zdjęciach panoramicznych.

Moduły lokalizacyjne są wyposażone w porty cyfrowe i analogowe, przy pomocy których istnieje możliwość monitorowania wybranych parametrów pojazdu (np. stanu systemu alarmowego, temperatury w chłodni, poziomu paliwa), identyfikacja kierowcy oraz zdalnego sterowania obwodami elektrycznymi. Istnieje również możliwość zdalnego odczytu wszytkich parametrów dostępnych na szynie CAN-FMS.

Internetowa aplikacja CarSpy© jest dostępna bezpłatnie dla każdego, kto zakupi jeden z naszych sterowników i wpisze unikalny kod dostarczany z każdym urządzeniem. Wymaga tylko komputera wyposażonego w przeglądarkę www i podłączonego do sieci Internet. Ograniczony zakres usług jest również dostępny poprzez telefon komórkowy. Podstawowo są realizowane następujące funkcje:

 • informacja o aktualnym położeniu pojazdu w zakresie: data i godzina, miejsce, prędkość, kierunek jazdy,
 • prezentacja aktualnej pozycji na mapie,
 • przeglądanie tras przebytych przez wybrane pojazdy w zadanym przedziale czasowym
 • wizualizacja tras na mapie oraz w formie tabelarycznej, z możliwością wysłania raportu na adres e-mail,
 • wyszukiwanie tras dla danego obiektu, z zadanego przedziału czasowego,
 • dziennik jazd w rozbiciu na poszczególne jazdy i dni - podsumowanie kilometrów dla każdej jazdy
 • zestawienia przebiegów pojazdu w rozbiciu na dni, miesiące, lata,
 • raportowanie stanu podłączonych czujników,
 • uzyskanie informacji o ostatnim położeniu obiektu poprzez SMS,
 • śledzenie poprzez czytnik RSS,
 • powiadamianie użytkownika poprzez SMS lub e-mail o:
  • wjechaniu lub wyjechaniu pojazdu z zadanego obszaru,
  • przekroczeniu zadanej prędkości,
  • zatrzymaniu się w strefie zabronionej na dłużej niż zadany czas,
  • uruchomieniu się wbudowanego czujnika wstrząsowego podczas postoju, co bez dodatkowych instalacji zastępuje prosty alarm samochodowy, zapobiega wciągnięciu samochodu na lawetę itp.
  • zadziałaniu dodatkowo podłączonych urządzeń (alarm, poduszki powietrzne itp.).

Informacje o lokalizacji są podawane w następującym zakresie: kraj, województwo, powiat, miasto, najbliższe ulice, wysokość nad poziomem morza, prędkość, kierunek jazdy, najbliższe punkty charakterystyczne takie jak stacje benzynowe, sklepy itp. Jeżeli urządzenie lokalizacyjne jest zainstalowane na pojeĄdzie szynowym (wagon, lokomotywa) aplikacja CarSpy© informuje również o kilometrażu i numerze linii PKP oraz o najbliższych stacjach.

Każdy użytkownik aplikacji CarSpy© może wykorzystywać dane o położeniu pojazdu również w swoich aplikacjach, np. w systemach ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). Systemy te służą do wspomagania zarządzania działań wykonywanych w przedsiębiorstwie lub grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw poprzez gromadzenie oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Dane z CarSpy© mogą być bardzo użyteczne w takich obszarach jak np. śledzenie realizowanych dostaw lub zarządzanie flotą pojazdów. Import danych jest możliwy poprzez pliki w formacie XML.

OM Poland Sp. z o.o.